Steeds meer jeugdbescherming vacatures

Er is een maatschappelijke trend te ontwaren dat zorgen baart: enerzijds raakt alsmaar meer jeugd verstrikt in de problemen. Anderzijds zijn er steeds minder jong volwassenen die nog kiezen voor werk in de zorg. Dat zorgt van een stijging van het aantal jeugdbescherming vacature. In de jeugdzorg krijgen mensen te maken met kinderen en jongeren die een moeilijke tijd beleven. Dit kan vele oorzaken hebben. Daarom zijn er professionals nodig die beoordelen wat het beste is voor het kind of de jongere. Meer lezen