Steeds meer jeugdbescherming vacatures

Er is een maatschappelijke trend te ontwaren dat zorgen baart: enerzijds raakt alsmaar meer jeugd verstrikt in de problemen. Anderzijds zijn er steeds minder jong volwassenen die nog kiezen voor werk in de zorg. Dat zorgt van een stijging van het aantal jeugdbescherming vacature. In de jeugdzorg krijgen mensen te maken met kinderen en jongeren die een moeilijke tijd beleven. Dit kan vele oorzaken hebben. Daarom zijn er professionals nodig die beoordelen wat het beste is voor het kind of de jongere. Soms kan het best lastig zijn om een geschikte oplossing te vinden. En als persoon dien je toch sterk in je schoenen te staan. Wanneer de kinderen problemen hebben met de biologische ouders, gaat dit vaak gepaard met een hoop emoties en verdriet. Als jeugdzorgmedewerker moet je hier zeker tegenop gewassen zijn.


Verschillende jeugdbescherming vacatures

Voor wie wil werken in de jeugdzorg zijn er velen mogelijkheden te bedenken. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht komen bij pleegzorg, een grote instelling die passende plekken zoekt voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Een andere optie zou zijn bij de kinderbescherming. Zij staan als eerste paraat wanneer er vermoedens worden vermeld dat het niet helemaal goed gaat met een kind. Maar actief in de jeugdbescherming kan ook  werken in een tehuis betekenen waar kinderen worden geplaatst die ook niet kunnen functioneren in een pleeggezin. Een speciale, specifiekere baan is die als gezinshuisouder. Je biedt kinderen dan een gezinsleven aan die u als professional onder controle heeft en managet. Denk hierover zeker niet te licht, want deze kinderen hebben doorgaans al een aardig traject doorlopen. Waar u ook voor kiest, werken in de jeugdbescherming is zwaar, maar zeker ook dankbaar werk.


Hoe kom je in aanmerking voor een jeugdbescherming vacature?

Om te mogen werken in de jeugdzorg moet u in het bezit zijn van een kind gerelateerd diploma. Een goed voorbeeld is een diploma Sociaal Pedagogisch Hulpverlener, ook wel beter bekend als SPH. Vaak kan je ook uit de voeten met een opleiding pedagogiek. Jeugdbescherming biedt zelf ook nog de nodige cursussen om je verder te kunnen verdiepen in de complexe wereld. Zoals op de website vanmontfoort.nl staan opleidingen voor professionals die al in de betreffende wereld werken. Daar kan je kiezen tussen de verdiepingen van jeugdreclassering en/of voogdij. Er zijn altijd nog losse een-daagse modules te volgen voor extra informatie. Op dit werkvlak is het ook altijd goed om op de hoogte te blijven. Wanneer de wetten of budgeten weer worden aangepast, kan dit voor de nodige veranderingen zorgen. Ook in de werkwijze en gang van zaken in deze sector.

Kijk op Advizo voor de laatste vacatures in de jeugdzorg.


Delen